CEDO usprawnia procesy biznesowe, wdrażając IFS APPLICATIONS™

IFSWdrożenie systemu IFS Applications™ w firmie CeDo, specjalizującej się w produkcji artykułów gospodarstwa domowego jednorazowego użytku, pozwoliło na uporządkowanie i usprawnienie procesów biznesowych. Największe korzyści osiągnięto w obszarach zarządzania zapasami i planowania.


WYZWANIE

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ podstawowym problemem w firmie CeDo był brak integracji różnych narzędzi, zwłaszcza w takich obszarach, jak gospodarka magazynowa czy zarządzanie środkami trwałymi. Dane były składowane w różnych systemach baz danych i przetwarzane przez niezależne narzędzia. Utrudniało to komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i w ramach całej grupy CeDo.
Dotychczasowego systemu informatycznego używaliśmy od ponad 20 lat. Nie był już objęty wsparciem technicznym producenta, a utrzymanie jego sprawności i bezpieczeństwo danych spoczywały na barkach bardzo wąskiej grupy pracowników z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą o systemie − wyjaśnia Jacek Kojdecki, dyrektor finansowy CeDo Sp. z o.o.

ROZWIĄZANIE

Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP była analiza funkcjonalna przedsiębiorstwa, która pozwoliła na określenie podstawowych wymagań dla systemu.

Naszym celem było wdrożenie systemu, który będzie mógł być wykorzystany w przyszłości również w innych spółkach grupy. Potrzebowaliśmy rozwiązania globalnego, które spełniałoby takie wymagania, jak: wspólna baza danych wszystkich produktów dla całej grupy, jedna baza klientów i dostawców oraz obsługa wielozakładowości − tłumaczy Jacek Kojdecki.

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP miało wyeliminować ryzyko związane z użytkowaniem przestarzałego rozwiązania pozbawionego wsparcia technicznego. Nowy system miał również pozwolić na pozbycie się dodatkowych baz danych i innych niezintegrowanych narzędzi.

Potrzebowaliśmy jednego źródła danych, które pozwoliłoby na zredukowanie czasu przetwarzania danych i zmniejszyło ryzyko powstawania błędów. Liczyliśmy również na to, że integralność danych przyniesie poprawę w zakresie kontroli wewnętrznej − wyjaśnia Jacek Kojdecki.

Zarząd CeDo Sp. z o.o. przyjął założenie, że system zostanie wdrożony w wersji standardowej, bez wprowadzania istotnych modyfikacji.

Dokładna analiza ofert rynkowych wykazała, że funkcjonalność systemu IFS Applications™ w wersji standardowej spełniała większość naszych wymagań. Odpowiadała nam również stosowana metodologia wdrożenia, a także wysoka ocena kompetencji konsultantów IFS. Co bardzo ważne, również cena okazała się dopasowana do naszych oczekiwań – podkreśla Jacek Kojdecki.

WDROŻENIE

Umowę wdrożeniową podpisano z firmą IFS w styczniu 2012 roku. Dwa miesiące później rozpoczęła się realizacja projektu. Poszczególne jego fazy obejmowały zadania, cele, mierniki oraz ocenę wykonania konkretnych zadań. Wdrożeniem objęto takie obszary, jak finanse, dystrybucja, produkcja i zarządzanie dokumentacją.

Projekt zrealizowaliśmy w relatywnie niedużym zespole kompetentnych pracowników, którzy znali nasz biznes od lat i jednocześnie mieli mocne podstawy w obszarze IT. Dzięki takiemu podejściu, od początku bardzo łatwo znaleźliśmy wspólny język z konsultantami IFS, a to zaowocowało szybkim postępem prac. Duży nacisk położyliśmy na koordynację i kontrolę procesu wdrożenia. Dzięki temu uruchomienie systemu odbyło się bardzo płynnie i bez problemów − informuje Jacek Kojdecki.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

Integracja systemu pozwoliła na wyeliminowanie różnych systemów baz danych i narzędzi do ich przetwarzania. Nastąpiła optymalizacja procesów biznesowych zwłaszcza w obszarze zarządzania zapasami, co jest szczególnie istotne w działalności przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej integracji danych nastąpiła poprawa w obszarze zarządzania materiałami, paletami i odpadami. Pełne planowanie produktu, łącznie z kalkulacją ceny odbywa się w jednym miejscu w systemie. Sprawniej przebiega również raportowanie.

Dzięki optymalizacji procesów biznesowych poprawiła się gospodarka materiałowa i zaopatrzenie. Znaczące zmiany w organizacji procesów, między innymi powszechne zastosowanie kodów kreskowych, nastąpiły w obszarze zarządzania zapasami, który jest bardzo istotny w naszej działalności − podkreśla Jacek Kojdecki.

PLANY ROZWOJU

Zastosowane w Polsce rozwiązanie ma być podstawą dla dalszego rozwoju grupy CeDo. W najbliższym czasie planowany jest roll-out systemu do spółek za granicą.

W pierwszej kolejności systemem zostanie objęta spółka dystrybucyjna w Niemczech, z którą jesteśmy najsilniej związani. Pozwoli to na dalsze usprawnienie działalności w ramach grupy − podsumowuje Jacek Kojdecki.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:

 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco 
 • Sprawniejsze planowanie produkcji
 • Usprawnienie dystrybucji
 • Skuteczna kontrola kosztów produkcji
 • Usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania dokumentów • Usprawnienie procesu zarządzania jakością


MODUŁY IFS APPLICATIONS™:

 • IFS Finanse™ 
 • IFS Produkcja™
 • IFS Dystrybucja™
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją™

Liczba użytkowników: 140

O FIRMIE CEDO

CeDo jest czołowym europejskim producentem artykułów gospodarstwa domowego jednorazowego użytku, takich jak worki na śmieci, woreczki na mrożonki, folia aluminiowa, folia spożywcza i in. Grupa posiada zakłady produkcyjne w Europie oraz w Azji, a ponadto dysponuje zakładem przetwarzania odpadów na terenie Holandii. Obroty grupy CeDo sięgają 300 mln euro rocznie. Polska część koncernu CeDo, znana w przeszłości pod szyldem Paclan Polska, jest obecna na rynku od 1993 roku. W roku 2001 firma rozpoczęła produkcję w nowoczesnej fabryce w Kątach Wrocławskich. Dziś zakład o powierzchni 10 tys. m2 dostarcza swoje wyroby do większości sieci handlowych w Polsce. Firma zatrudnia 550 pracowników.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top