PGNIG TERMIKA zwiększa efektywność kluczowych procesów, wdrażając IFS Applications™ 8

ifsFirma PGNIG TERMIKA - największy w Polsce dostawca ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji - wdrożyła system IFS Applications™ 8 w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych, takich jak finanse, zarządzanie projektami, zarządzanie paliwami, remonty, elektroniczny obieg faktur oraz zarządzanie dokumentacją.

PGNiG TERMIKA, jedno z czołowych w Polsce przedsiębiorstw z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej, wytwarzające 11% ciepła produkowanego w całym kraju, jest klientem IFS od ponad 15 lat (wcześniej jako przedsiębiorstwo Elektrociepłownie Warszawskie i Vattenfall Heat Poland). Poprzednia wersja systemu IFS Applications™ była używana w PGNiG TERMIKA od 10 lat. W związku z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa w 2013 roku zarząd spółki podjął decyzję o aktualizacji systemu do wersji IFS Applications™ 8.

CELE AKTUALIZACJI

Przyjęte przez zarząd spółki cele biznesowe aktualizacji systemu to przede wszystkim dalsza optymalizacja realizowanych procesów, uporządkowanie danych oraz możliwość obsługi nowych procesów. Najważniejsze obszary, które zamierzano usprawnić, to: zarządzanie remontami, zarządzanie projektami, finanse, dystrybucja i zarządzanie paliwami.
W każdym z kluczowych obszarów zdefiniowaliśmy nowe funkcje, które chcieliśmy wdrożyć, wykorzystując przede wszystkim standardową funkcjonalność IFS Applications™ 8, przy minimalnej liczbie dostosowań. Szczególnie istotna była dla nas poprawa w obszarze zarządzania remontami i zarządzania projektami. Przy okazji upgrade'u chcieliśmy również wyeliminować niepotrzebne dane zgromadzone w systemie w ciągu 10 lat eksploatacji, które spowalniały jego działanie − wyjaśnia Dariusz Gawryś, dyrektor Departamentu Wsparcia.
WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™ 8

Projekt wdrożenia rozpoczął się od przygotowania koncepcji biznesowych dla poszczególnych obszarów, uzgodniono też kwestie techniczne i technologiczne. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w lutym 2014 roku.
W nowej wersji systemu zmieniliśmy proces zarządzania majątkiem, w ramach którego rejestrowanie usterek technicznych maszyn i urządzeń odbywa się teraz bezpośrednio w systemie ERP. Oznacza to, że pracownik produkcyjny, który stwierdzi nieprawidłowość w działaniu urządzenia wytwórczego, rejestruje ten fakt bezpośrednio w systemie IFS Applications™ − informuje Dariusz Gawryś.
Przejście na nową wersję systemu zaplanowano na styczeń 2015 roku. Dużym wyzwaniem była koordynacja poszczególnych działań, gdyż w styczniu następuje rozliczenie grudnia oraz rozliczenie całego roku. W tym czasie mają również miejsce coroczne wizyty audytorów i biegłych rewidentów.
Chcąc uniknąć spiętrzenia prac podjęliśmy decyzję, że o rozpoczęciu rejestracji usterek w nowym systemie już od połowy grudnia 2014, tak żeby w styczniu 2015 było można było sprawnie i szybko rozpocząć prace remontowe lub naprawcze. W tym celu musieliśmy odpowiednio wcześnie zaplanować proces przejścia oraz przeszkolić wszystkich pracowników produkcyjnych. Bardzo pomogli nam w tym konsultanci IFS − wyjaśnia Dariusz Gawryś.
Uruchomienie produkcyjne systemu IFS Applications™ 8 we wszystkich obszarach było zaplanowane w kilku etapach i rozpoczęło się15 stycznia 2015 roku, a zakończyło się 18 lutego automatycznym rozliczeniem kosztów stycznia. Z systemu korzysta obecnie 620 użytkowników.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I MAJĄTKIEM

Aktualizacja systemu do wersji 8 pozwoliła firmie PGNiG TERMIKA na korzystanie z nowych, innowacyjnych funkcji, takich jak np. możliwość budżetowania i prognozowania w module zarządzania projektami. Wdrożenie systemu tam, gdzie prace projektowe i ich koszty automatycznie są transferowane do księgi głównej, było jednym z większych wyzwań.
Jedną z ważnych funkcjonalności jest automatyczne rozliczanie kosztów (ARK), które w nowej wersji systemu działa jeszcze lepiej. Znaczne usprawnienie nastąpiło też w obszarze księgowości. Rozbudowane mechanizmy księgowania faktur bardzo skróciły jeden z istotnych procesów w księgowości, co w połączeniu z używanym od kilku lat elektronicznym obiegiem faktur stanowi naprawdę potężne narzędzie wspierające efektywne działanie biznesu − zwraca uwagę Dariusz Gawryś.
Wdrożenie systemu IFS Applications™ 8 pozwoliło na optymalizację procesów realizowanych w naszym przedsiębiorstwie pod kątem nowych wymagań biznesowych oraz organizacji firmy. Szczególnie istotne są dla nas nowe rozwiązania w obszarze zarządzania majątkiem, które pozwalają nam prowadzić efektywną politykę remontową urządzeń wytwórczych − podsumowuje Dariusz Gawryś. Z punktu widzenia IT łatwiejsze jest teraz zarządzanie środowiskiem informatycznym, system pracuje sprawnie, a interfejs pozwala każdemu użytkownikowi skonfigurować własny ekran do pracy zgodnie z osobistymi preferencjami.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 
 • Lepsze uporządkowanie procesów i danych 
 • Efektywne zarządzanie projektami
 • Automatyzacja procesów księgowych 
 • Usprawnienie zarządzania remontami
 • Poprawa w obszarze zarządzania paliwami 
 • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów 
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse 
 • IFS Projekt 
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Remonty
 • IFS Paliwa 
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
Liczba użytkowników: 620

O FIRMIE PGNIG TERMIKA

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w kogeneracji. Dzięki efektywnej metodzie produkcji firma pokrywa około 65% całkowitego zapotrzebowania miasta Warszawy na energię elektryczną. W ciepło PGNiG TERMIKA zaopatruje ok. 70% mieszkańców Warszawy oraz ok. 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Dociera ono do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Ciepło jest wytwarzane w pięciu zakładach: Elektrociepłownia Siekierki, Ciepłownia Kawęczyn, Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Wola i Elektrociepłownia Pruszków. W sumie elektrociepłownie należące do PGNiG TERMIKA wytwarzają rocznie ponad 3,7 TWh energii elektrycznej i około 12 TWt ciepła. Od stycznia 2012 roku firma PGNiG TERMIKA jest częścią Grupy Kapitałowej PGNiG.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top