Projprzem Przyspiesza Rozwój z IFS Applications

ifsSystem IFS Applications wspiera rozwój spółki PROJPRZEM S.A., jednego z czołowych europejskich producentów systemów przeładunkowych.

Bydgoska firma PROJPRZEM S.A. prowadzi działalność w branży konstrukcyjno-budowlanej od roku 1948. Początkowo specjalizowała się w projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych. W kolejnych latach PROJPRZEM przekształcał się w producenta konstrukcji stalowych i dostawcę usług budowlanych. W roku 2008 firma rozpoczęła działalność w nowym obszarze − produkcji systemów przeładunkowych przeznaczonych przede wszystkim dla centrów logistycznych.

 

W krótkim czasie firmie udało się osiągnąć znaczącą pozycję na tym rynku. Obecnie jest to strategiczny obszar działania przedsiębiorstwa, z którego pochodzi ponad 67% przychodów. Drugim obszarem działalności jest specjalizowana, oparta na projektach, produkcja konstrukcji stalowych generująca ok. 25% przychodów spółki.

WĄSKA SPECJALIZACJA

Na początku roku 2015 PROJPRZEM zrezygnował z działalności w charakterze generalnego wykonawcy w branży budowlanej. Obecnie działalność firmy w tym obszarze ogranicza się wyłącznie do wsparcia klientów przy montażu dostarczanych konstrukcji stalowych.
Zarząd firmy na podstawie analizy trendów rynkowych podjął decyzję o wyjściu z segmentu budownictwa w obszarze generalnego wykonawstwa. Obecnie jesteśmy firmą produkcyjną ze strategicznym, rozwojowym obszarem systemów przeładunkowych. Drugim filarem naszej działalności jest wytwarzanie konstrukcji stalowych − jest to produkcja jednostkowa realizowana na zamówienie klientów − wyjaśnia Anna Zarzycka-Rzepecka, prezes zarządu PROJPRZEM S.A.
Systemy przeładunkowe, które oferujemy na rynku, są naszymi autorskimi rozwiązaniami zaprojektowanymi przez naszych konstruktorów. Sprzedajemy je pod własną, zarejestrowaną marką PROMStahl, która jest bardzo pozytywnie postrzegana na rynku, zwłaszcza w Niemczech. To nas bardzo cieszy, bo to jeden z najważniejszych dla nas rynków, generujący roczny przychód w wysokości ponad 15 mln euro − dodaje Anna Zarzycka-Rzepecka.
DWA MODELE PRODUKCJI

PROJPRZEM dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi: w Koronowie niedaleko Bydgoszczy i w Sępólnie Krajeńskim. Systemy przeładunkowe są produkowane w Koronowie. Powstają tu pomosty i rampy przeładunkowe, śluzy, rękawy uszczelniające, systemy bramowe i akcesoria. Zakład zatrudnia ok. 130 pracowników, z czego ponad 110 jest związanych z produkcją.
Oferowane przez nas produkty są dostosowywane indywidualnie do wymagań i zapotrzebowania naszych klientów. Zapewniamy krótki czas realizacji zamówień, profesjonalne doradztwo naszych specjalistów, a także serwis na wykonywane przez nas doki, pomosty i rampy przeładunkowe − zwraca uwagę Anna Zarzycka-Rzepecka.
W drugim zakładzie produkcyjnym, w Sępólnie Krajeńskim, powstają jednostkowe, wyspecjalizowane obiekty budowlane, takie jak stalowe konstrukcje hal przemysłowych i magazynowych oraz innych obiektów przemysłowych. Anna Zarzycka-Rzepecka wyjaśnia:
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, w którym pracują doświadczeni specjaliści-konstruktorzy dysponujący zaawansowanymi narzędziami programistycznymi. Powstają tu nawet najbardziej skomplikowane projekty hal stalowych i obiektów przemysłowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego zleceniodawcy.
Wytwarzane przez PROJPRZEM konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie m.in. w sektorze energetyki, branży chemicznej, a także sektorze ochrony środowiska, dla którego firma dostarcza m.in. elementy konstrukcyjne do elektrowni wiatrowych.

DZIAŁANIE W NISZY ŹRÓDŁEM SUKCESU

PROJPRZEM S.A. wraz z dwiema spółkami handlowymi: PROMStahl Polska i PROMStahl GmbH tworzy grupę kapitałową. W ramach tej grupy PROJPRZEM jest odpowiedzialny za produkcję systemów przeładunkowych, a obie spółki handlowe za ich sprzedaż. Pierwsza z nich − PROMStahl Polska z siedzibą w Warszawie − jest odpowiedzialna za sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga − PROMStahl Gmbh z siedzibą w Gehrden w Niemczech − prowadzi sprzedaż w Europie Zachodniej.

Sprzedaż systemów przeładunkowych prowadzimy wyłącznie za pośrednictwem naszych zależnych spółek handlowych. Jako dostawca rozwiązań dla centrów logistycznych zajmujemy na rynku europejskim jedną z czołowych pozycji. Systematycznie rozwijamy działalność także poza Europą. Nasze produkty oferujemy na rynkach w 36 krajach na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afryce − informuje Anna Zarzycka-Rzepecka.
Dynamicznie rozwija się sprzedaż produktów PROJPRZEMU na rynku w Turcji. W maju 2015 roku rozpoczęła działalność w Stambule spółka PROM-Stahl TR LTD (należąca do spółki PROMStahl GmbH), która jest odpowiedzialna za sprzedaż systemów przeładunkowych na terenie Turcji i krajów sąsiednich. Prezes Zarzycka-Rzepecka liczy na bardzo dobry wynik sprzedaży:
Już po miesiącu działalności tureckiej spółki portfel zamówień był półtora raza większy niż cała nasza sprzedaż na tym rynku w roku ubiegłym.
Z każdym kolejnym rokiem zdobywamy nowe rynki − w zeszłym roku była to Turcja i Azerbejdżan, a obecnie kraje Afryki. Jesteśmy liczącym się graczem na większości rynków. Naszym atutem jest umiejętność wykorzystania rynkowej niszy produktów niestandardowych. Jesteśmy elastyczni wobec oczekiwań klientów i to buduje naszą przewagę konkurencyjną − podkreśla Anna Zarzycka-Rzepecka.
ERP WSPARCIEM ROZWOJU
Nasza grupa dynamicznie się rozwija i żeby sprawnie nią zarządzać, potrzebowaliśmy nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wcześniej korzystaliśmy z prostych narzędzi, które obsługiwały tylko niektóre obszary działalności naszej firmy. Narzędzia te nie spełniały naszych potrzeb związanych z rozwojem firmy i dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu ERP − wyjaśnia Anna Zarzycka-Rzepecka.
Na początku 2013 roku, po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej, PROJPRZEM rozpoczął poszukiwania na rynku odpowiedniego rozwiązania do usprawnienia produkcji i sprzedaży. W wyniku oceny otrzymanych ofert oraz prezentacji możliwości trzech wybranych systemów ERP, zarząd zdecydował się na rozwiązanie firmy IFS.
Produkcja w PROJPRZEM S.A. odbywa się zarówno w modelu konfigurowalnej produkcji systemów przeładunkowych, jak i produkcji konstrukcji stalowych opartej na projektach. Bardzo istotne było dla nas, by wybrany system sprawnie obsługiwał oba te modele. System IFS Applications najlepiej spełnił nasze oczekiwania w tym zakresie − informuje Karol Michałowski, kierownik działu informatyki w PROJPRZEM S.A.
Prace nad projektem wdrożenia rozpoczęto w maju 2013 roku, a start produkcyjny systemu nastąpił rok później. Wdrożenie objęło PROJPRZEM S.A. wraz z dwoma zakładami produkcyjnymi oraz spółkę zależną PROMStahl Polska Sp. z o.o., odpowiedzialną za sprzedaż, techniczne i projektowe doradztwo oraz serwis produktów techniki przeładunkowej. Z systemu korzysta obecnie 125 użytkowników.

WDROŻENIE NA SZEROKĄ SKALĘ

W spółce PROJPRZEM S.A. system IFS Applications wdrożono w takich obszarach, jak produkcja systemów przeładunkowych i konstrukcji stalowych, zakupy, zarządzanie projektem konstrukcyjnym i budowlanym oraz dostawa i koordynacja montażu. Ponadto system obsługuje finanse, kadry i płace oraz zarządzanie dokumentacją. W spółce handlowej PROMStahl Polska wdrożono rozwiązania do obsługi procesów pozyskiwania klienta, sprzedaży i serwisu.
Na początku przyszłego roku planujemy roll-out systemu na spółkę niemiecką. PROMStahl Polska i PROMStahl GmbH działają w zbliżony sposób, więc przeniesienie wdrożonego już i sprawdzonego w polskiej spółce rozwiązania będzie wymagało jedynie dostosowania do lokalnych uwarunkowań. Roll-out systemu zwiększy jeszcze bardziej przejrzystość procesów w obszarze sprzedaży, łatwiejsze będzie również skonsolidowane rozliczenie spółek na koniec roku − wyjaśnia Karol Michałowski.
SPRAWNA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Istotne korzyści uzyskaliśmy w obszarze zarządzania produkcją. Jesteśmy w stanie w przejrzysty sposób zarządzać wyrobem od momentu zapytania ofertowego wprowadzanego do systemu, poprzez zamówienie i realizację produkcji oraz wysyłkę i dostawę do klienta. W każdej chwili wiemy, na jakim etapie realizacji jest zlecenie klienta. Cały proces jest sprawniej i szybciej realizowany. Zastosowanie podejścia projektowego w produkcji konstrukcji stalowych umożliwia planowanie i analizę całkowitych kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zamówienia − podkreśla Karol Michałowski.
W obszarze sprzedaży system IFS Applications pozwala na zarządzanie pełnym procesem pozyskania klienta, od pozyskania namiaru, poprzez zapytania ofertowe, kalkulację i obsługę oferty aż do realizacji zamówienia klienta i fakturowanie/rozrachunki z klientem. Dzięki automatyzacji procesów usprawniono również działania w obszarze finansów i zaopatrzenia. Zwiększyła się przejrzystość procesów zakupowych.
Wielką korzyścią z wdrożenia IFS Applications jest raportowanie zdarzeń gospodarczych na bieżąco w systemie. Dzięki stałemu dostępowi do aktualnych danych, dostosowanych do poszczególnych poziomów zarządzania, wzrosła wydajność pracy w naszej grupie − podsumowuje Anna Zarzycka-Rzepecka. Skalowalność i elastyczność systemu IFS Applications umożliwi nam dalszy rozwój i dopasowanie rozwiązania wraz ze wzrostem działalności naszej grupy.
WDROŻONE MODUŁY
 • IFS Finanse
 • IFS Produkcja 
 • IFS Łańcuch Dostaw
 • IFS Projekt 
 • IFS Remonty 
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Sprzedaż i Serwis (CRM) 
 • IFS Płace 
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją 
 • IFS Zarządzanie Jakością


Liczba użytkowników systemu: 125

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™

 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Skuteczna kontrola kosztów
 • Usprawnienie konfiguracji i produkcji systemów przeładunkowych 
 • Usprawnienie procesów pozyskania klienta i sprzedaży
 • Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem 
 • Sprawny obieg i przetwarzanie dokumentów
 • Usprawnienie obsługi zamówień klientów
 • Poprawa w zakresie raportowania 
 • Możliwość elastycznego rozwoju systemu wraz z rozwojem firmyGRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. − odpowiada za produkcję systemów przeładunkowych. Ponadto zajmuje się sprzedażą konstrukcji stalowych produkowanych na zamówienie.
PROMSTAHL POLSKA Sp. z o.o. − odpowiada za sprzedaż w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Szwecji, Finlandii i na Bałkanach.
PROMSTAHL GMBH − odpowiada za sprzedaż na terenie Niemiec i w krajach Europy Zachodniej, a także w Azji i Afryce.
PROMStahl TR LTD (należąca do PROMSTAHL GMBH) − odpowiada za sprzedaż w Turcji i krajach sąsiednich. Od 1999 roku spółka PROJPRZEM S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top