KUŹNIA POLSKA S.A. usprawnia działalność, wdrażając IFS APPLICATIONS™

ifsKuźnia Polska S.A., renomowany producent elementów stalowych dla wielu branż przemysłu, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych w obszarze produkcji, dystrybucji, utrzymania ruchu i finansów.

Kuźnia Polska S.A. to przedsiębiorstwo o ponad 200-letniej historii od początku specjalizujące się w kuźnictwie. Firma jest producentem najwyższej jakości stalowych odkuwek matrycowych, których odbiorcami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa m.in. z branży motoryzacyjnej, a także górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Zaawansowana infrastruktura produkcyjna pozwala na wykonanie bardzo szerokiego asortymentu odkuwek w przedziale wagowym od 50 g do 25 kg. Kuźnia Polska S.A. dysponuje własną narzędziownią, w której powstają wszystkie narzędzia wykorzystywane w procesie kucia na prasach korbowych i śrubowych oraz kuźniarkach i młotach kuźniczych.

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ w firmie Kuźnia Polska S.A. używano niezintegrowanych narzędzi informatycznych, a brak spójności danych utrudniał analizę informacji i podejmowanie decyzji zarządczych na bieżąco. Ponadto utrzymywanie infrastruktury informatycznej obejmującej wiele niezależnych programów było dla firmy kłopotliwe.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku systemów ERP zarząd firmy Kuźnia Polska S.A. zdecydował się na wybór oferty firmy Advanced Business Solutions Sp. z o.o., platynowego partnera biznesowego IFS w Polsce, na wdrożenie systemu IFS Applications 8™. Rozwiązanie to najlepiej spełniało wymagania funkcjonalne, szczególnie w obszarze produkcji, ponadto jego elastyczność gwarantowała możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Główne cele wdrożenia to: centralizacja danych i zapewnienie bieżącego dostępu do informacji, dostarczenie kadrze zarządzającej aktualnych i dokładnych danych pozwalających na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

Projekt wdrożenia został podzielony na dwa etapy: analizę, w trakcie której opracowano projekt rozwiązania, oraz jego implementację zakończoną okresem asysty technicznej po starcie produkcyjnym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem start produkcyjny systemu IFS Applications™ nastąpił w styczniu 2015 roku.

Wdrożono następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja (w tym zakupy, sprzedaż i zarządzanie magazynem), IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zarządzanie Jakością, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace. Z systemu IFS Applications™ korzysta 120 pracowników.
Zarząd i pracownicy firmy Kuźnia Polska S.A. byli bardzo dobrze przygotowani do realizacji projektu wdrożeniowego. Zaangażowanie z ich strony w realizację projektu oraz nasze wzajemne zaufanie zaowocowało pomyślnym i terminowym zakończeniem projektu – komentuje Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Advanced Business Solutions Sp. z o.o.
SPÓJNE DANE, SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA, LEPSZE PLANOWANIE

Wdrożenie systemu IFS Applications™ w firmie Kuźnia Polska S.A. pozwoliło na uporządkowanie procesów i centralizację danych. Dane są wprowadzane do systemu na bieżąco w miejscu powstawania.
Istotną korzyścią jest pełna identyfikowalność produktów oraz możliwość skutecznego zarządzania wyrobami dostarczanymi przez kooperantów. Informacje technologiczne i handlowe są dostępne bezpośrednio w systemie. Krótszy jest czas uzyskania informacji o technicznym koszcie wytworzenia wyrobu. Wprowadzone mechanizmy workflow umożliwiają realizację procesów w systemie dzięki zdefiniowanym ścieżkom zatwierdzania – wyjaśnia Janusz Bożek, Project Manager w firmie Kuźnia Polska S.A.
Szereg korzyści przyniosło wprowadzenie nowych funkcjonalności w obszarze produkcji. Obecnie rejestrowane są prace na poszczególnych gniazdach produkcyjnych bezpośrednio w halach produkcyjnych. W systemie gromadzone są informacje o rzeczywistych kosztach wyprodukowania wyrobu. Wprowadzenie struktur produktowych i marszrut technologicznych pozwala na sprawne zarządzanie technologią produkcji. Dzięki opcji wariantowości możliwe jest wcześniejsze przygotowywanie i wprowadzanie zmian w wybranym momencie czasowym.

W systemie IFS Applications™ obsługiwane są procesy poprawek produkcyjnych, czyli wycofywanie wyrobów na wcześniejsze etapy produkcji i ponowne poddanie ich operacjom produkcyjnym. Ponadto systemem jest też objęty wydział produkcji narzędzi. Wszelkie prace wykonywane na poszczególnych egzemplarzach narzędzi są rejestrowane w systemie, co pozwala na usprawnienie gospodarki narzędziowej w zakresie planowania, regeneracji oraz wymiany narzędzi.
IFS Applications™ pełni w naszej firmie rolę centralnego systemu informatycznego. Usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przyczynia się do efektywniejszego planowania działań oraz szybszego reagowania na zmiany wymagań klientów – podsumowuje Dariusz Chwastek, Dyrektor Techniki, Kuźnia Polska S.A.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Efektywne planowanie produkcji
 • Pełna identyfikowalność produktów
 • Sprawne zarządzanie projektami 
 • Lepsza gospodarka magazynowa 
 • Skuteczna kontrola kosztów
 • Efektywne zarządzanie jakością


WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse 
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Remonty
 • IFS Zarządzanie Jakością
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace


Liczba użytkowników systemu: 120

O FIRMIE KUŹNIA POLSKA S.A.

Kuźnia Polska S.A. jest producentem odkuwek matrycowych ze stali stopowych i węglowych, w tym w wersji z obróbką mechaniczną i cieplno-chemiczną, przeznaczonych m.in. dla branży motoryzacyjnej, górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Firma posiada własną narzędziownię, w której powstają specjalistyczne narzędzia wykorzystywane w procesie kucia. Od 2015 r. Kuźnia Polska S.A. należy do Grupy Zetkama S.A., jednego z większych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: www.ifsworld.com 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top