Crowe Horwath usprawnia usługi księgowe

ifsFirma Crowe Horwath, specjalizująca się w outsourcingu usług księgowych, wdrożyła system IFS Applications w celu usprawnienia obsługi klientów o zróżnicowanym profilu działalności.
 
Crowe Horwath prowadzi działalność w zakresie Business Process Outsourcing (BPO), podatków, niezależnego audytu oraz konsultingu. Firma działa na terenie Polski, Czech i Słowacji. W Polsce Crowe Horwath ma cztery biura (w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie), w Czechach dwa (w Pradze i Brnie) oraz jedno na Słowacji (w Bratysławie). We wszystkich siedmiu biurach pracuje łącznie 500 osób, które zajmują się świadczeniem usług dla ponad 700 klientów.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Crowe Horwath świadczy kompleksowe usługi outsourcingu. Usługi te obejmują prowadzenie pełnej księgowości finansowej zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
Nasze usługi dopasowane są do indywidualnych potrzeb klienta, bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność, czy już funkcjonuje na rynku. Dostosowujemy się również do wymagań związanych ze strukturą kontrolingu i sprawozdawczości. Usługi dla klientów realizujemy przy użyciu różnych systemów informatycznych w zależności od potrzeb i wymagań klientów — informuje Marta Łyczewska, Partner w Crowe Horwath.
Zakres usług outsourcingu księgowego został niedawno rozszerzony o możliwość elektronicznego obiegu dokumentów. Rozwiązanie to umożliwia pełny dostęp do danych w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową — bez potrzeby instalowania oprogramowania w firmie klienta. Funkcjonalność systemu zapewnia m.in. zdalną autoryzację, intuicyjne i szybkie wyszukiwanie dokumentów, możliwość śledzenia statusu dokumentów, automatycznie generowane przypomnienia o terminach akceptacji, integralność systemu (brak konieczności wprowadzania danych do innych systemów), archiwizowanie danych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, całkowitą eliminację papierowych faktur oraz możliwość podglądu wszystkich zeskanowanych dokumentów.
Dzięki opcji elektronicznego obiegu dokumentów zapewniamy klientom nieograniczony dostęp do tworzonych przez nas raportów oraz możliwość szybkiego i samodzielnego ich generowania z wykorzystaniem archiwizowanych danych — wyjaśnia Marta Łyczewska.
AUDYT, DORADZTWO, USŁUGI PRAWNE

Oferowane przez Crowe Horwath usługi audytu wewnętrznego oraz przeglądy finansowe mają na celu identyfikację obszarów ryzyka stanowiącego największe zagrożenie dla efektywności operacyjnej i umożliwiają wdrożenie ulepszeń w tych obszarach.
Naszym celem jest przekazanie wartościowych informacji, które pomagają zabezpieczyć działalność i ułatwić rozwój firm naszych klientów. Dążymy do tego, aby wnikliwie poznać firmę i jej mocne i słabe strony, a naszymi zespołami kierują partnerzy doskonale zorientowani w sektorze, w którym firma prowadzi działalność — komentuje Marta Łyczewska.
Klienci potrzebują nie tylko usług najwyżej jakości, lecz także oczekują aktywnego podejścia i konstruktywnych porad umożliwiających obniżenie obciążeń podatkowych i usprawnienie kwestii administracyjnych związanych z podatkami, zarówno w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym. Crowe Horwath zapewnia kompleksową analizę sytuacji klienta, obejmującą wszelkie związane z nią podatki i inne należności publicznoprawne. Siostrzana spółka TGC Corporate Lawyers, z którą Crowe Horwath współpracuje od początku działalności, udziela klientom wszechstronnej i kompleksowej pomocy prawnej.
W Crowe Horwath zwracamy dużą uwagę na edukację naszych klientów. Regularnie organizujemy seminaria, szkolenia, webinaria dla tych, którzy chcą odnieść korzyści z pozyskania dodatkowych informacji wspierających prowadzenie działalności. Prowadzimy seminaria związane z najważniejszymi i aktualnymi aspektami prowadzenia firmy i dotyczące m.in. podatków i optymalizacji procesów, zarządzania ryzykiem, księgowością, prawem pracy, wynagradzaniem kadry zarządzającej — dodaje Marta Łyczewska.
KONSULTING I USŁUGI IT

Crowe Horwath oferuje profesjonalne usługi z zakresu audytu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa informatycznego, doradztwa informatycznego, doradztwa biznesowego oraz usług wsparcia i wdrożeń rozwiązań IT. W ramach outsourcingu IT klienci Crowe Horwath mogą korzystać z takich usług, jak administrowanie systemami ERP, hosting rozwiązań IT w modelu SaaS lub IaaS oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat firma Crowe Horwath w Polsce z sukcesem zrealizowała wiele pionierskich projektów wdrożeń systemów, które do dziś są utrzymywane na naszych serwerach i zarządzane przez doświadczony zespół IT — informuje Agnieszka Frommholz, IT Group Director. W ramach konsultingu oferujemy zintegrowane rozwiązania dla klientów z każdej branży wspierające wszystkie etapy rozwoju ich organizacji. Usługi obejmują każdy wymiar funkcjonowania firmy klienta, w tym strategię, działalność operacyjną, procesy oraz zarządzanie ryzykiem.
INWESTYCJA W NOWOCZESNY SYSTEM ERP

Od początku działalności Crowe Horwath korzysta z zaawansowanych narzędzi IT wspomagających zarządzanie. Z powodu rosnących potrzeb klientów dotychczas używany system ERP stał się niewystarczający. W związku z tym zarząd firmy podjął decyzję o potrzebie wdrożenia bardziej elastycznego i przyszłościowego rozwiązania klasy ERP. Po szczegółowej analizie możliwości dostępnych rozwiązań wybrano ofertę firmy IFS.
Nowy system ERP miał nam zagwarantować możliwość świadczenia elastycznych usług dla klientów o różnym profilu działalności. Istotny był też oczywiście aspekt ekonomiczny, a także silna pozycja rynkowa dostawcy systemu i jego obecność na polskim rynku — wyjaśnia Marta Łyczewska, Partner w Crowe Horwath.
Z modułu IFS Finanse korzysta obecnie w Crowe Horwath 105 użytkowników. System IFS Applications jest wykorzystywany do świadczenia usług dla tych klientów Crowe Horwath, którzy nie dysponują własnym systemem do prowadzenia księgowości. Przy użyciu IFS Applications spółka obsługuje obecnie ok. 700 firm.

Agnieszka Frommholz, IT Group Director komentuje:
System IFS Applications wdrożyliśmy w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. Dzięki swojej funkcjonalności, system ten oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój ich firm na rynku polskim.
ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Z IFS APPLICATIONS

IFS Applications zapewnia realizację zaawansowanych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb klientów. Gwarantuje również skalo-walność niezbędną w dalszym rozwoju firmy Crowe Horwath i jej klientów. System łatwo się integruje z zewnętrznymi systemami logistycznymi, systemami przetwarzania dokumentów i innymi aplikacjami, a także z systemem bankowym. Zapewnia najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych.

Istotną korzyścią z wdrożenia IFS Applications w spółce Crowe Horwath jest możliwość automatyzowania operacji, w tym przede wszystkim raportowania. System zapewnia kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych i pakietów konsolidacyjnych oraz optymalizację procesów księgowych.
System IFS Applications jest efektywny, ekonomiczny i, co bardzo istotne, zapewnia nam elastyczność działania niezbędną do realizacji usług zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Dzięki temu możemy świadczyć zaawansowane usługi klientom o bardzo zróżnicowanym profilu działalności i różnych potrzebach w zakresie prowadzenia księgowości — podsumowuje Marta Łyczewska.
CROWE HORWATH - ZAKRES USŁUG
 
 • Outsourcing usług księgowych 
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Audyt i usługi poświadczające
 • Doradztwo podatkowe
 • Konsulting 
 • Usługi IT 
 • Usługi prawne
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Skalowalność systemu
 • Dostępność wielu wersji językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • Zapewnienie wsparcia logistycznego i zarządzania zleceniami 
 • Integracja z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów i innymi aplikacjami
 • Integracja z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych 
 • Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych 
 • Całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowywania raportów zarządczych i pakietów konsolidacyjnych
 • Optymalizacja procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych
WDROŻONE MODUŁY:
 • IFS Finanse
Liczba użytkowników systemu: 105
Liczba obsługiwanych firm: powyżej 200

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top