Efektywny outsourcing dzięki IFS Applications

ifsFirma Contract Administration, należąca do środkowoeuropejskiej czołówki firm świadczących usługi outsourcingu płac i administrowania kadrami, wdrożyła system IFS Applications w celu usprawnienia procesów obsługi klienta.

 
Contract Administration świadczy usługi outsourcingu z zakresu obsługi procesów kadrowo-płacowych od roku 1991. W czterech biurach na terenie Polski (w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie) i trzech za granicą (w Pradze i Brnie w Czechach oraz w Bratysławie na Słowacji) jest zatrudnionych ponad 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. płac i kadr.

W Polsce Contract Administration obsługuje ponad 500 przedsiębiorstw o różnej wielkości, przede wszystkim z sektora produkcyjnego, finansowego i usługowego. Grono klientów obejmuje m.in. firmy Capricorn, Colgate-Palmolive, Coty Polska, Ford Polska, Luvena, OKI Systems (Polska), Toyota i Velux.
Należymy do ścisłej, polskiej i środkowoeuropejskiej czołówki firm świadczących wyspecjalizowane usługi Business Process Outsourcing (BPO) w obszarze outsourcingu płac i kadr. Z naszymi klientami budujemy partnerskie relacje opierające się na fundamencie najwyższej jakości oraz indywidualnego sprofilowania usługi. Zaufało nam już ponad 500 firm, dla których przygotowujemy miesięcznie ponad 100 tysięcy pasków płacowych — informuje Magdalena Aleksandrowicz, dyrektor zarządzający Contract Administration.
ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Contract Administration prowadzi wyspecjalizowaną działalność w obszarze naliczania płac i prowadzenia administracji kadrowej przy użyciu narzędzi informatycznych, które zapewniają klientom bieżący dostęp do danych.
Mając na uwadze specyfikę działalności każdego z naszych klientów, oferujemy im różne modele współpracy. Firmom dużym i korporacjom, w których szczególnie ważne są kwestie zarządzania informacją, proponujemy usługi zapewniające użytkownikom bieżący dostęp do informacji kadrowo-płacowych. Dzięki temu możemy zaoferować zarówno outsourcing w zakresie naliczania płac i obsługi kadr, jak i wygodne narzędzia do użytku „in house”, wspomagające zarządzanie personelem. Mniejszym przedsiębiorstwom proponujemy nie mniej skuteczne, ale zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia rozwiązania do obsługi płac i kadr — wyjaśnia Magdalena Aleksandrowicz.
Contract Administration wraz z siostrzanymi spółkami: Crowe Horwath, świadczącą usługi księgowe, oraz TGC Corporate Lawyers, specjalizującą się w doradztwie prawnym i podatkowym, dostarczają klientom spójną ofertę outsourcingu, obejmującą wszystkie aspekty administracyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Niezależnie od wielkości zatrudnienia, zaangażowanego kapitału i skali działalności, cechą łączącą naszych klientów jest zarządzanie oparte na najwyższych standardach oraz postrzeganie outsourcingu jako użytecznego narzędzia, umożliwiającego większą koncentrację na aktywności związanej z generowaniem dochodów i uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej — podkreśla Magdalena Aleksandrowicz.
WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY

Outsourcing kadrowo-płacowy realizowany przez wysoko wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, taką jak Contract Administration, jest sprawdzonym rozwiązaniem, pozwalającym długofalowo obniżać koszty obsługi tych obszarów w przedsiębiorstwie. Co ważne, obniżanie kosztów idzie w parze z możliwością korzystania z zaawansowanych rozwiązań informatycznych i wiedzy najwyższej klasy specjalistów, których zatrudnianie we własnej firmie jest najczęściej nieuzasadnione ekonomicznie.
Nasze rozwiązania kierujemy do pracodawców, którzy, koncentrując się na strategicznym zarządzaniu firmą, chcą maksymalnie ograniczyć czas i zasoby przeznaczone na administrację kadrowo-płacową, a jednocześnie chcą mieć pewność, że procesy te prowadzone są starannie, terminowo i w całkowitej zgodności z przepisami prawa — podkreśla Magdalena Aleksandrowicz.
Usługi administracji płac i kadr świadczone przez Contract Administration zapewniają:
 • poufność informacji 
 • zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi
 • profesjonalizm i najwyższy standard jakości
 • odpowiedzialność i terminowość
 • integrację z systemem finansowym, rejestracji czasu pracy i innymi systemami zewnętrznymi
 • obsługę wszelkich płatności na rzecz pracowników, organów podatkowych i ZUS
 • najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • bogatą funkcjonalność systemów informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych klienta.

OUTSOURCING KOOPERACYJNY

Tym klientom, którzy decydują się na pozostawienie zarządzania kadrami wewnątrz firmy, oferujemy możliwość pracy na naszych systemach informatycznych. Mamy wtedy do czynienia z co-sourcingiem, czyli takim modelem współpracy, w którym działy wewnętrzne klienta i firma outsourcingowa nie tylko przekazują sobie zlecenia czynności do wykonania, ale także wykonują czynności ściśle powiązane i współzależne ze sobą — tłumaczy Magdalena Aleksandrowicz.
Moduł kadrowy, przekazywany do dyspozycji klienta, jest dostosowywany do jego indywidualnych potrzeb, a następnie zasilany danymi historycznymi, pochodzącymi z różnych, niezintegrowanych aplikacji, których klient używa. Klienci korzystają również z portalu pracowniczego, który zapewnia łatwy i szybki dostęp do aktualnych informacji z obszaru danych osobowych, wynagrodzeń, formularzy RMUA, nieobecności czy limitów urlopowych. Narzędzie usprawnia proces obiegu wniosków urlopowych i redukuje liczbę zapytań kierowanych przez pracowników do działu kadr. Portal jest zasilany automatycznie z bazy danych systemu, który jest używany do obsługi płac i kadr firmy klienta.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stają nowoczesne działy HR w przedsiębiorstwach, zapewniamy naszym klientom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Poprzez portal pracowniczy uprawniony pracownik zyskuje dostęp do odpowiednio wyselekcjonowanych danych kadrowych lub płacowych — komentuje Magdalena Aleksandrowicz.
POTRZEBNY EFEKTYWNY SYSTEM ERP

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications firma Contract Administration korzystała z systemu ERP innego dostawcy. Spółka zdecydowała się na wdrożenie nowego rozwiązania ERP, by zyskać pełną kontrolę nad procesami i móc elastycznie dostosować świadczone usługi do zróżnicowanych potrzeb klientów.

Firma potrzebowała ekonomicznego, elastycznego i efektywnego systemu ERP, o zaawansowanej funkcjonalności. Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań, zarząd Contract Administration zdecydował się ma wybór oferty firmy IFS.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Contract Administration dla setek klientów, wdrożenie systemu IFS Applications odbywało się w bardzo szybkim tempie. Kluczową kwestią było zapewnienie wymaganej efektywności procesów, a to wymagało uwzględnienia wielu wskaźników, przede wszystkim czasu naliczania płac. W ciągu roku na platformę IFS Applications przeniesiono 11 spółek klientów.

Z systemu IFS Applications korzysta obecnie 105 użytkowników — pracowników Contract Administration oraz klientów, którzy współdzielą system w celu samodzielnego prowadzenia wybranych operacji w obszarze kadrowym.
 
ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI IFS APPLICATIONS

System IFS Applications spełnia wszystkie wymagania biznesowe Contract Administration, umożliwiając świadczenie usług dla przedsiębiorstw o każdej wielkości i zróżnicowanych potrzebach. Wszyscy klienci dysponują bieżącym dostępem do informacji, a firmy, które współdzielą system, mogą samodzielnie prowadzić wybrane operacje związane z zarządzaniem kadrami.

Elastyczność systemu IFS Applications pozwala na łatwe dostosowanie rozwiązania do wymagań poszczególnych klientów. Zwiększyły się również możliwości pracy w systemie na poziomie operacyjnym. Pracownicy operacyjni mają obecnie możliwość samodzielnego wykonywania prostych czynności w zakresie konfiguracji systemu bez potrzeby angażowania działu IT.

Dzięki systemowi IFS Applications możemy dostarczać klientom atrakcyjne, zaawansowane usługi. Oferowanie klientom opcji outsourcingu zadań związanych z administrowaniem niektórych elementów, które wchodzą w skład kluczowych procesów, z poziomu systemu ERP ma duże znaczenie. Powierzenie takich zadań zaufanemu partnerowi jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale również pozwala pracownikom firmy skupić się na tym, co najważniejsze, czyli podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Tego rodzaju współpraca pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze — podsumowuje Magdalena Aleksandrowicz, dyrektor zarządzający Contract Administration sp. z o.o.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:

 • Większa elastyczność działań
 • Większa efektywność pracy 
 • Możliwość świadczenia zaawansowanych usług
 • Łatwa i efektywna współpraca z klientami
 • Niższe koszty utrzymania systemu

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace


Liczba użytkowników systemu: 105

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top