ifsZarząd Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) ustanowił nagrodę Róża Energetyki, chcąc w ten sposób uczcić zasługi i osiągnięcia kobiet w polskim sektorze energetyki. Nagroda została ustanowiona w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setną rocznicą przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych. Jedną z laureatek jest Ewa Mieczkowska, wieloletni dyrektor ds. sektora energetyki w IFS Poland, a obecnie doradca w zakresie rozwiązań dla energetyki. Pamiątkowe statuetki wręczono podczas uroczystego spotkania 13 grudnia 2018 roku w Warszawie.

Ewa Mieczkowska, związana z sektorem energetyki od 1965 roku, była wielokrotnie nagradzana za swoje prace badawczo-rozwojowe. W roku 1993 została odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla Energetyki, a w roku 1995 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP. Od 1998 roku jest związana z IFS Poland, uczestnicząc w pracach nad informatyzacją polskich elektrowni.

Marcin Taranek, prezes IFS na Europę Wschodnią i Azję Centralną, komentuje:
Gratulujemy Ewie tego wyróżnienia. Cieszymy się, że doceniona została jej wieloletnia działalność na rzecz propagowania nowoczesnych technologii informatycznych w sektorze energetyki. Przedsiębiorstwa z tego sektora coraz częściej inwestują w technologie, które umożliwiają cyfryzację, inteligentne usługi najwyższej jakości i proaktywną obsługę techniczną infrastruktury gwarantującą ciągłość świadczenia usług. IFS, dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku energetyki, jest w stanie dostarczać klientom rozwiązania branżowe oparte na najlepszych praktykach.
Energetyka i usługi użyteczności publicznej to dla IFS kluczowy sektor. Rozwiązania IFS do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i planowania zasobów (ERP) wprowadzono w jednych z największych na świecie projektach w przedsiębiorstwach energetyki wytwórczej, korporacjach obsługujących krajowe sieci energetyczne, elektrowniach jądrowych i międzynarodowych firmach zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. W Polsce klientami IFS w sektorze energetyki i użyteczności publicznej są m.in. firmy: TAURON Wytwarzanie S.A, Tauron Ciepło S.A., Enea Wytwarzanie sp. z o.o., PGNiG Termika, Energa Elektrownie Ostrołęka SA., MPWiK SA w Krakowie, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. MPWiK SA we Wrocławiu i in.;

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top