CYFROWE SYSTEMY PRODUKCJI
Wybór systemu IT do zarządzania produkcją

andrzej was ifs polandW procesie digitalizacji procesów firmowych jednym z najważniejszych i niełatwych wyzwań jest wybór odpowiednich narzędzi, a także organizacji, które będą nas wspierać we wdrożeniu systemów informatycznych dla produkcji. Zarówno system, jak i partnera wybieramy na lata i ewentualne niepowodzenie projektu może się okazać bardzo kosztowne.

Andrzej Wąs - Senior Business Consultant, IFS Poland
  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych zagadnień, niezwykle istotnych w procesie decyzyjnym – zarówno od strony potrzeb funkcjonalnych, jak i innych czynników, np. właściwego wsparcia już w trakcie samego wdrożenia.
 
PLANOWANIE PRODUKCJI

Firmy produkcyjne stosują różne modele działania, takie jak: produkcja na magazyn (ang. MTS – Make To Stock), montaż na zamówienie (ang. ATO – Assembly To Order), produkcja na zamówienie (ang. MTO – Make To Order), projektowanie na zamówienie (ang. ETO – Engineer To Order).

Należy sobie zdawać sprawę, że w przypadku każdego z powyższych modeli, wybrany system informatyczny może okazać się bardziej lub mniej efektywny.

W produkcji na magazyn istotne są mechanizmy prognozowania, tak narzędzia statystyczne, jak i funkcje komunikacji EDI z klientami. Ponadto kluczowe są funkcje klasycznego planowania w standardzie APICS, takie jak MS (plan główny), MRP (planowanie potrzeb materiałowych), RCCP i CRP (planowanie zdolności produkcyjnych) czy też narzędzia do harmonogramowania operacji, takich jak APS (ang. Advanced Planning and Scheduling). W produkcji na zamówienie, a w szczególności w modelu projektowania na zamówienie, mogą one mieć mniejsze znaczenie. Istotne stają się w tym przypadku mechanizmy powiązania i koordynacji produkcji z zamówieniami klienta i ofertami. Najważniejsza staje się dostępność modułu zarządzania projektem, który pozwala na koordynację różnych obszarów działalności, począwszy od pracy konstruktorów, poprzez produkcję i zaopatrzenie, aż po montaż u klienta. Klasyczne metody planowania, takie jak MRP, wymagają uwzględnienia funkcji PMRP, czyli planowania potrzeb materiałowych w projekcie.

Oczywiście firmy często wykorzystują kilka metod produkcji, a profil mieszany powoduje zwiększenie wymagań dotyczących elastyczności systemu.

STEROWANIE REALIZACJĄ PRODUKCJI
 
Podobnie jak wybór systemu do planowania, niezwykle ważny jest również właściwy dobór systemu wspomagającego sterowanie realizacją procesów produkcji. Często system obejmuje znacznie większą liczbę pracowników, niż miało to miejsce powyżej. O ile planowanie może zamknąć się w obrębie działu planowania i osób zarządzających sprzedażą, zaopatrzeniem i produkcją, to etap sterowania realizacją może dotyczyć wszystkich pracowników produkcyjnych raportujących postęp prac.

Sterowanie realizacją inaczej odbywa się w klasycznej produkcji gniazdowej, a inaczej dla linii produkcyjnej. W pierwszym przypadku najczęściej używane są zlecenia, w drugim zaś można rozważyć wykorzystanie kart Kanban i zarządzania linią produkcyjną. Różne mogą być również narzędzia do raportowania. Często wykorzystuje się panele dotykowe połączone z czytnikami kodów kreskowych, umożliwiające bieżące raportowanie zarówno czasów produkcji, jak i wykonanej pracy. Dają one wgląd w dokumentację produkcyjną i aktualny harmonogram prac. Bardzo ważna jest też ergonomia pracy. Przy tysiącach przeprowadzanych dziennie operacji, ewentualny koszt wynikający z problemów przy raportowaniu może być znaczący.

W wielu zakładach produkcyjnych do raportowania stosuje się dane pobierane bezpośrednio z urządzeń. Można do tego używać systemów MES, integrując je z podstawowym systemem ERP, odpowiadającym za planowanie i operacyjne sterowanie produkcją. W niektórych sytuacjach należy rozważyć opcję gromadzenia danych i przekazywania ich do systemu zgodnie z koncepcją IoT (Internet Rzeczy). Sterowanie realizacją wymaga szybkiej analizy danych, które można znacznie usprawnić poprzez dostępność narzędzi wizualizujących aktualną sytuację na produkcji i umożliwiających szybkie podjęcie działania.

DOBÓR PARTNERÓW

Mimo, że funkcjonalność systemu ma podstawowe znaczenie, to bardzo istotny jest również dobór odpowiednich partnerów – firm, które pomogą we wdrożeniu. Należy sobie zdawać sprawę, że we współczesnym zarządzaniu niewiele jest wyzwań równie trudnych i wymagających, jak uruchomienie rozległego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Wieloletnie doświadczenie partnera, jego znajomość branży i stosowanie sprawdzonych metod wdrażania – to wszystko zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i odniesienia wymiernych korzyści po wdrożeniu rozwiązania. Doświadczony partner pozwoli na zastosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz ominięcie raf w rodzaju „tak działamy od zawsze”.

CIĄGŁY ROZWÓJ

Wraz ze zmianami otoczenia biznesowego, przedsiębiorstwa produkcyjne ulegają ciągłemu przeobrażeniu. Z firm zatrudniających kilkaset osób stają się przedsiębiorstwami wielozakładowymi z tysiącami pracowników. Zmieniają się też produkty, a także specyfika organizacji produkcji. Dlatego też możliwość łatwej, samodzielnej konfiguracji aplikacji, modułowość upraszczająca rozbudowę oraz skalowalność rozwiązań informatycznych stają się kluczowym elementem wyboru. Należy uwzględnić nie tylko to, jak organizacja działa dziś, ale też zadać sobie pytanie, jak będzie funkcjonować za kilka lat.

ERGONOMIA I MOBILNOŚĆ

W doborze właściwych narzędzi dla przedsiębiorstwa produkcyjnego istotne są spojrzenie na wielu płaszczyznach oraz zaawansowana funkcjonalność, która pozwoli jak najlepiej dopasować rozwiązanie do potrzeb firmy. Produkt powinien być nowoczesny i innowacyjny, tak, by użytkownik mógł pracować wydajnie, mając zapewniony łatwy dostęp do systemu, również zdalny. Niezwykle istotny jest też dobór partnera – firmy, która pomoże w uruchomieniu systemu i zapewni wsparcie powdrożeniowe. Korzystając z jego doświadczeń, łatwiej będzie przebyć fazę wdrożenia i uruchomienia oraz zapewnić dostosowanie do zmiennego środowiska biznesowego.

Stale rosnąca we współczesnych firmach presja rozwoju rodzi pytanie, co można zrobić, żeby zwiększyć produktywność. Najważniejszy wydaje się czynnik ludzki. Właściwe wykorzystanie potencjału personelu może być decydujące dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – sukcesu rynkowego. Istotne jest zapewnienie szybkiego i wiarygodnego dostępu do informacji. Dla użytkownika ważna jest możliwość sprawnego korzystania z bazy danych, obejmującej wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa. Środowisko pracy powinno być nowoczesne i otwarte, zapewniać wizualizację informacji oraz możliwość szybkiej analizy danych i podejmowania odpowiednich działań. Dostęp do informacji i system powiadomień powinien być zapewniony nie tylko przy użyciu komputera, lecz także smartfonu. Co więcej, wyszukiwanie danych powinno działać nie tylko kontekstowo, w jednym miejscu, ale w całej bazie, do czego użytkownik jest przyzwyczajony, korzystając z wyszukiwarek internetowych. Dla pracowników zajmujących się głównie wprowadzaniem danych do systemu, przykładowo raportujących produkcję, istotne jest stosowanie czytelnych ekranów. Powinny one zapewnić wgląd w harmonogramy, weryfikację dostępności zasobów, podgląd dokumentacji oraz raportowanie za pomocą panelu dotykowego.

Wybierając system ERP, który umożliwi zwiększenie produktywności firmy, warto sprawdzić, czy oprócz spełnienia wymagań funkcjonalnych pozwoli on pracownikom efektywnie wprowadzać dane i korzystać ze zgromadzonych w systemie informacji.

Źródło: www.production-manager.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top