Każda kłoda jest inna

ifsO TYM, JAK SYSTEM IFS APPLICATIONS POMAGA ZARZĄDZAĆ TARTAKAMI, ROZMAWIAMY Z MARKIEM KUBIAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI POLTAREX SP. Z O.O.

Poltarex jest obecny na polskim rynku drzewnym od wielu lat. Jak rozwijało się Państwa przedsiębiorstwo?
ifszdjecieosobyNasza firma prowadzi działalność od ponad 40 lat, początkowo jako Słupskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, a po prywatyzacji, która miała miejsce w roku 1994, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Poltarex Sp. z o.o.

Jesteśmy jednym z wiodących producentów wyrobów z drewna w Polsce. Przez wiele lat działalności daliśmy się poznać jako solidny, terminowy dostawca, o czym świadczą zawierane przez nas liczne, wieloletnie kontrakty. Odbiorcami naszych wyrobów są zarówno firmy w kraju, jak i za granicą. Około 50% ogółu produkcji trafia na eksport, głównie na rynki europejskie i azjatyckie.

W ciągu dziesięcioleci działalności nie tylko rozwinęliśmy produkcję, ale również zwiększyliśmy stopień jej zaawansowania. Zainwestowaliśmy w nowoczesny park maszynowy, m.in. w sterowane komputerowo komorowe suszarnie, strugarki oraz nowoczesne urządzenia do impregnacji ciśnieniowej, zabezpieczającej drewno przed skutkami działania czynników atmosferycznych.

Inwestujemy w modernizację naszych linii technologicznych. W najbliższych planach mamy modernizację zakładu w Godętowie, gdzie powstanie nowa hala do produkcji tarcicy, wyposażona w nowoczesne maszyny. Naszym celem jest maksymalne zwiększenie wydajności materiałowej, zarówno ilościowej, co oznacza zwiększenie ilości tarcicy uzyskiwanej z jednostki kupowanego surowca, jak i wartościowej, czyli uzyskanie jak największego wzrostu wartości produktów uzyskiwanych z jednostki surowca.
Jak zrodziła się potrzeba informatyzacji firmy?
Przez wiele lat, prowadząc sześć zakładów produkcyjnych w różnych lokalizacjach, nie korzystaliśmy ze zintegrowanych narzędzi informatycznych. Muszę przyznać, że pod tym względem byliśmy prawdziwym zaściankiem. Brak szybkiego dostępu do pełnej informacji dotyczącej działalności naszych jednostek organizacyjnych utrudniał zarządzanie finansami spółki. Ze względu na brak jednej, wspólnej bazy danych klientów utrudniona była kontrola poszczególnych tartaków w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że potrzebne są inwestycje nie tylko w nowe linie technologiczne i park maszynowy, ale również w nowoczesne narzędzia informatyczne, które usprawnią zarządzanie i pozwolą na wzrost efektywności naszego przedsiębiorstwa.

Potrzebowaliśmy zintegrowanego oprogramowania, które zapewniłoby dostęp na bieżąco do spójnych i wiarygodnych informacji z poziomu centrali spółki. Przygotowując się do wyboru odpowiedniego dla nas rozwiązania, braliśmy pod uwagę oferty kilku dostawców systemów ERP. Po dokonaniu oceny zdecydowaliśmy się na ofertę firmy IFS, która posiadała już doświadczenie we wdrożeniach w branży drzewnej w Polsce. Rozwiązanie firmy IFS spełniało nasze wymagania przy wykorzystaniu standardowych funkcji, a ponadto konsultanci IFS bardzo dobrze rozumieli specyfikę i potrzeby naszej działalności.
Jak Pan ocenia korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications?
Dzięki wdrożeniu systemu szybko docierają do nas pełne dane ze wszystkich tartaków. Na bieżąco otrzymujemy informacje o stanach magazynowych, wielkości produkcji, wielkości sprzedaży i cenach oraz wielu innych parametrach. Mamy łatwy wgląd w to, co się dzieje w każdej jednostce organizacyjnej i możemy szybciej niż dawniej podejmować decyzje zarządcze.

Jeden, spójny system informatyczny pozwala łatwiej porównywać i analizować dane dotyczące wydajności materiałowej oraz kosztów produkcji w poszczególnych tartakach.

Po wdrożeniu systemu, dzięki wspólnej bazie danych klientów, łatwo można śledzić należności i zobowiązania klientów z poziomu centrali spółki. System daje możliwość blokowania sprzedaży na poziomie przyznanych limitów. Transakcje są autoryzowane, a pracownicy naszych tartaków mają świadomość, że przy zawieraniu transakcji sprzedaży muszą brać pod uwagę status i poziom zadłużenia klienta w pozostałych tartakach.

Udało nam się również ujednolicić klasyfikację kosztów w tartakach. Wszystkie dane, które teraz otrzymuje zarząd, są oparte na tych samych parametrach, dzięki czemu łatwo jest je porównywać.

Co ważne, zmieniła się również kultura pracy — obecnie ponad 60 naszych pracowników jest użytkownikami systemu IFS Applications, zarówno wprowadzając dane do systemu, jak i korzystając z potrzebnych informacji, jakie system udostępnia. Udało się już zbudować zbiorową świadomość, że dane te są niezbędne do efektywnego zarządzania działalnością naszej firmy.
Czy są dalsze plany rozwoju systemu informatycznego?
Od wdrożenia systemu minął już ponad rok i najtrudniejszy czas mamy za sobą. Do tej pory skupialiśmy się na tym, żeby przy użyciu nowych narzędzi nauczyć się maksymalnie sprawnie i pewnie obsługiwać procesy. Nadal uczymy się, jak wykorzystać wszystkie możliwości systemu.

Przygotowujemy się również do wdrożenia pełnej funkcjonalności modułu produkcyjnego. Najtrudniejsza jest dla nas kwestia parametryzacji produkcji. Jest to związane ze specyfiką używanego przez nas surowca, czyli drewna. Każdy metr sześcienny drewna, który trafia z lasu do naszego tartaku, może być inny pod względem jakościowym i ilościowym. Każda kłoda, którą poddajemy obróbce, może mieć inną średnicę i inny kształt. Dlatego trudno jest z góry zaplanować zarówno sposób jej obróbki, jak i wydajność materiałową, czyli ilość tarcicy, która z tej kłody powstanie.

Pracujemy nad rozwiązaniem tej kwestii przy pomocy konsultantów IFS i liczymy na to, że już w przyszłym roku, a najpóźniej za dwa lata w pełni obejmiemy systemem wszystkie procesy produkcyjne.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top