Mosty Łódź postawiły na system ERP IFS Applications

 Unikatowe wdrożenie systemu ERP w branży konstrukcyjno-budowlanej

IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw poinformował, że Mosty Łódź, wiodąca firma w sektorze konstrukcyjno-budowlanym, wdrożyła jako jedna z pierwszych w swojej branży zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy ERP - IFS Applications. Wdrożenie objęło pełną funkcjonalność systemu, który obsługuje wszystkie działy przedsiębiorstwa.


Spółka akcyjna Mosty Łódź powstała w maju 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, które wydzieliło się w roku 1991 z wielozakładowego Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Firma należy do kluczowych graczy w swojej branży, uczestnicząc w konstruowaniu i budowie największych mostów w kraju. Do 2002 roku Mosty Łódź wykonywały przede wszystkim konstrukcje mostowe, obecnie dostarczają również belki mostowe.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy niezbędne stało się wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP. Jego wybór poprzedzony został dogłębną analizą potrzeb firmy. Braliśmy pod uwagę ofertę siedmiu największych dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce. O wyborze IFS Applications zdecydowało wiele czynników w tym m.in. korzystny stosunek jakości do ceny, elastyczność i skalowalność systemu oraz profesjonalizm konsultantów IFS i ich postawa wobec klienta – powiedział Wojciech Pater, dyrektor ds. przygotowania produkcji w Mostach Łódź, odpowiedzialny za wdrożenie systemu.

Wdrożenie systemu ERP w Mostach Łódź zostało przeprowadzone przez zespoły składające się z kluczowych użytkowników ze strony klienta – kierowników poszczególnych działów oraz konsultantów IFS.

Obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonują moduły IFS Applications wspomagające wszystkie kluczowe działy firmy. Są to IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Projekt, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace.

Wyjątkowy charakter wdrożenia zrealizowanego w Mostach Łódź wynika ze specyfiki działalności klienta. Każdy budowany przez firmę most jest inny, choć może posiadać standardowe elementy. Obszar zarządzania projektem ma więc kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia. Dlatego duży nacisk położono na wdrożenie modułu IFS Projekt. Jest on wykorzystywany do planowania, budżetowania i wyceny realizowanych budów oraz do analizy stopnia ich wykonania i rentowności zawartych kontraktów.

Moduł IFS Remonty obsługuje rozbudowany park maszynowy. Efektywnie funkcjonuje też moduł IFS Produkcja służący do planowania, wykonania i rozliczenia produkcji prefabrykatów niezbędnych do realizacji projektów. Moduł IFS Dystrybucja odpowiada za obsługę logistyczną prowadzonych przedsięwzięć. Wszystkie zdarzenia gospodarcze rejestrowane w obszarach objętych wdrożeniem znajdują swoje odbicie w module IFS Finanse. Moduły kadrowo-płacowe umożliwiają raportowanie czasu pracy pracowników firmy i rozliczenie ich odpowiednio w formie wynagrodzeń.

Wdrożenie pakietu ERP IFS Applications usprawniło również proces rozliczania należności z inwestorem, ale przede wszystkim umożliwiło bieżący dostęp do informacji gromadzonych w jednej bazie. To z kolei porządkuje wiedzę o wszystkich procesach zachodzących w firmie.

Szczególnie cieszy nas, że Mosty Łódź jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży konstrukcyjno-budowlanej zdecydowały się na kompleksowe wdrożenie naszego systemu. Jesteśmy przekonani, że elastyczność IFS Applications w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem naszych konsultantów przyczyni się do dynamicznego rozwoju klienta i wpłynie na jego przewagę konkurencyjną. – powiedział Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS Poland.

Źródło: www.ifs.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top