Mørenett, norweska firma z sektora energetyki, wybiera system IFS Applications w celu zwiększenia przewagi nad konkurencją

ifsFirma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Mørenett, jeden z dziesięciu największych operatorów sieci elektroenergetycznej w Norwegii, wybrała system IFS Applications™ jako swoje podstawowe rozwiązanie ERP.


Firma Mørenett powstała na początku 2014 roku w wyniku połączenia spółek Tussa Nett AS i Tafjord Kraftnett AS. Fuzja ta miała na celu zapewnienie klientom bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej. Mørenett jest ósmym co do wielkości operatorem sieci elektroenergetycznej w Norwegii i obsługuje 61 000 odbiorców w regionie Sunnmøre.

Firma Mørenett poszukiwała wszechstronnego rozwiązania, obejmującego finanse, dystrybucję, zarządzanie projektami, zaopatrzenie i kadry, które zapewniałoby obsługę najważniejszych operacji biznesowych nowo założonego przedsiębiorstwa. Miało ono również stanowić niezawodną i wielofunkcyjną platformę mobilną wykorzystywaną przez pracowników pracujących w terenie. W przetargu wyłoniono system IFS Applications.

Rozwiązanie ERP firmy IFS, przygotowane do obsługi 240 użytkowników, będzie stosowane przez wszystkich pracowników terenowych firmy Mørenett.

Komentując przebieg przetargu, Torbjørn Aarø, dyrektor ds. zakupów w firmie Mørenett, wskazuje platformę mobilną firmy IFS jako rozwiązanie będące w stanie przynieść rzeczywiste korzyści:
Firma IFS przedstawiła przekonującą analizę biznesową dotyczącą tej inwestycji. Jednym z elementów wyraźnie wyróżniających produkt firmy IFS na tle konkurencji, m.in. rozwiązania Microsoft Dynamics, było proste w obsłudze rozwiązanie mobilne, którego bardzo potrzebowaliśmy.
Złożoność działalności operacyjnej firmy Mørenett wiązała się z wymogiem zastosowania rozwiązania o zaawansowanej funkcjonalności, które oferowałoby możliwość stałego dostosowywania go do zmian w branży. Doświadczenie firmy IFS w sektorze użyteczności publicznej oraz elastyczność jej rozwiązania umożliwią firmie Mørenett osiągnięcie zarówno szybkiego zwrotu z inwestycji, jak i długoterminowych korzyści biznesowych.
Wybór naszego produktu jako rozwiązania obsługującego działalność firmy Mørenett to dla nas ogromny zaszczyt i dowód uznania naszego wieloletniego doświadczenia w branży energetycznej” − stwierdził Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia. Jesteśmy dumni, że staliśmy się częścią tego nowego przedsięwzięcia i cieszy nas wizja długoterminowej współpracy z firmą Mørenett.
Wdrożenie zostanie zakończone w 2015 roku.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top