Rancon Automobiles — czołowy bangladeski importer pojazdów — wdraża system IFS Applications w celu zapewnienia jeszcze lepszej przejrzystości biznesowej

ifsFirma Rangs Group zwiększa inwestycję w rozwiązania firmy IFS w celu wyposażenia należących do niej importerów i dystrybutorów w rozwiązania zapewniające jeszcze większą przejrzystość informacji oraz usprawnienie zarządzania.

 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firmy Rancon Automobiles Limited oraz Rancon Autos Limited planują wdrożenie systemu IFS Applications™ w celu wsparcia obsługi procesów o znaczeniu krytycznym, takich jak finanse, dystrybucja, obsługa serwisowa i remonty, a także zasoby ludzkie.

Firma IFS zrealizowała pierwsze projekty w Rangs Group w roku 2012 i od tego czasu wdrożyła system IFS Applications w spółkach zależnych, takich jak Rangs Limited, Rangs Workshop Limited, Rancon Motor Bikes Limited i Rangs Properties.

Po zakończeniu pełnego wdrożenia w firmach Rancon Automobiles i Rancon Autos z systemu IFS Applications będzie korzystać ponad 400 pracowników w całej firmie Rangs Group, a zarząd grupy otrzyma rozwiązanie zapewniające jeszcze większą przejrzystość i kontrolę nad działalnością.
Zależy nam na tym, by wszystkie nasze spółki korzystały z jednej platformy, co zapewni nam jeszcze większą przejrzystość operacji, wzrost zysków oraz zwiększenie wydajności w całej grupie — powiedział Romo Rauf Choudhury, prezes Rangs Group Bangladesh. Naszym celem jest zapewnianie ciągłego rozwoju grupy, korzystając jednocześnie z zalet efektu skali w naszej współpracy z dostawcami i zleceniodawcami, a scentralizowana platforma pomoże nam osiągnąć ten cel. Ze względu na wzorową współpracę z firmą IFS zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej dotychczasowej platformy IFS w celu zapewnienia obsługi kolejnych firm należących do grupy.
Asanga Marasinghe, dyrektor regionalny IFS Bangladesh, dodał:
Jesteśmy przekonani, że kolejny projekt wdrożeniowy w firmie Rangs Group zakończy się sukcesem. Wszystkie wdrożenia systemu IFS są przeprowadzane według bardzo wysokich standardów przez doświadczonych konsultantów i kierowników projektu. Oprócz standardowo oferowanych przez firmę IFS usług, takich jak sprzedaż, doradztwo, wdrożenie i wsparcie techniczne, firma IFS również pomogła ustanowić wewnętrzny podział kompetencji w firmie Rang Group, w wyniku czego firma ta będzie zapewniać pierwszoliniowe wsparcie pracownikom organizacji z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów. Jesteśmy dumni, że firma Rangs Group darzy zaufaniem zarówno nasze rozwiązania, jak i doświadczenie naszych pracowników i liczymy na dalszą, korzystną dla obu stron współpracę.
W trakcie oficjalnego podpisania umowy obecni byli Zahid Khan, kierownik operacyjny w IFS Bangladesh, Shiraz Lye, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w IFS South Asia, Asanga Marasinghe, dyrektor regionalny IFS Bangladesh, Romo Rauf Choudhury, prezes Rangs Group Bangladesh, Tawhidhur Rahman, kierownik działu IT firmy Rangs Group oraz Daryl Fraser, dyrektor operacyjny firmy Rancon Automobiles Ltd.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top

IFS Rozwiazania w chmurze 1 IFS Field Service Management 1